Dystrybucja Wilsonart® Resopal® Polyrey®

Technologie

Nowoczesne, pionierskie, nowatorskie, tak w skrócie można opisać technologie wdrażane przez marki Wilsonart®, Resopal®, oraz Polyrey®.

Każdy dzień to wytężona praca działów technologii, badaczy, inżynierów - wysiłek który dąży do sprostania nowym oczekiwaniom, oraz umożliwiający rozwój produktu.